Onderhoud:

Zoals ieder apparaat heeft ook de computer onderhoud nodig. U kunt de computer jaarlijks laten checken of alles nog goed functioneert. Zo kunt u problemen in de toekomst voorkomen. Of misschien is uw computer ongemerkt traag geworden? Dat probleem verhelpen wij ook. Dat alles voor redelijke prijzen. Misschien zijn we niet de goedkoopste, maar wel de betere computerspecialist met ruim 28 jaar ervaring. Of we de beste zijn mag u als klant voor ons beoordelen! Kijk op de pagina Reparaties en Onderzoek. Wilt u de computer jaarlijks laten onderhouden, dan is een onderhoudscontract wellicht iets voor u. U bent dan altijd goedkoper uit!

De voordelen van een onderhoudscontract zijn:

U betaalt geen voorrijkosten en krijgt voorrang bij reparaties, die bovendien met spoed behandelt worden. Binnen acht werkuren wordt contact met u opgenomen, om een afspraak te maken. Het systeem wordt zo mogelijk ter plaatse gerepareerd, indien dit niet mogelijk is, wordt uw  systeem gratis opgehaald en weer terug gebracht. Alleen de te vervangen onderdelen (met korting) worden berekent, u betaalt geen arbeidsloon.

Toelichting Onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract verzekert u zich voor reparaties van computersystemen. Zoals in de loop der jaren gebleken is, is dit geen overbodige luxe. U voorkomt een hoog uurtarief  aan arbeidsloon en wordt met voorrang op andere reparties geholpen. Het kan u onnodig hoge bedrijfskosten besparen.

Preventief onderhoud

Via het preventief onderhoud kan voorkomen worden,  dat we meerdere malen bij u langs moeten komen. Voor het preventief onderhoud komen we één keer per jaar langs. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken, omdat wij dan vrij over de computers dienen te beschikken. We controleren of alle systemen nog goed functioneren. De computers worden geopend en schoongemaakt. Zo wordt het computersysteem zo optimaal mogelijk gehouden. Via het onderhoudscontract zorgen wij er voor dat uw defecte systeem zo snel mogelijk weer actief draait.

Voordelen van een onderhoudscontract

1. Snelle reparatietijd (reactietijd binnen 8 werkuren).

2. Indien het systeem niet ter plaatse gerepareerd kan worden, wordt er indien mogelijk voor

   vervangend  systeem gezorgd. De gerepareerde computer wordt weer bij u afgeleverd.

3. Geen arbeidsloon.

4. Geen voorrijkosten.

5. Voorrang op reparaties in de winkel.

6. Uw computer(s) worden met spoed gerepareerd.

7. Met een maximum van totaal 15 arbeidsuren.

Wat valt niet onder het contract?

- Software: Niet door ons geïnstalleerde software; boekhoudkundige programma’s,   

   kassaprogramma’s, tekstverwerkers etc.

- Software wordt meestal  via andere instanties geïnstalleerd, zodat het vaak moeilijk

   is om snel een goed beeld te krijgen van de installatie. Gevolg: een dure en soms een

   onmogelijke reparatie.

- Toners, printerlinten, inktvullingen en andere verbruiksmaterialen. 

- Reparaties door derden. Indien de garantiezegel door derden verbroken is.

   Indien U, of derden, het systeem openen en veranderingen aanbrengen, zodanig dat

   het systeem niet meer (goed) werkt. De reparatie zal dan als een normale reparatie   

   behandelt worden, zodat alle kosten  vergoed dienen te worden.

- Niet gemelde componenten en/of systemen, die niet verzekerd zijn via het contract.

- Onrechtmatig gebruik van het onderhoudscontract.

Aanmelden

Elke nieuwe computer, ingebouwd of aangesloten component; zoals modems, geluidskaarten, printers, monitors, etc., dienen tijdens de contractsduur direct gemeld worden. Eventueel kunnen we de prijs van het contract aanpassen.

Berekening van het onderhoudscontract is afhankelijk van

- het aantal systemen (laserprinter geldt als één systeem),

  de PC geldt als één systeem etc.

- Regiogebied (km vanaf dichtstbijzijnde filiaal)

- Betaald parkeren

- Leeftijd systemen i.v.m. nieuwwaarde/dagwaarde)

 

Te vervangen onderdelen en kortingen

Alleen de eventueel te vervangen onderdelen, dienen vergoed te worden.

Op deze onderdelen krijgt  u korting, vastgesteld naar aanleiding van het aantal jaren dat U een onderhoudscontract  bij ons heeft.

Kosten

Het bedrag voor een onderhoudscontract wordt bepaald, naar aanleiding van bovenstaande. Hiervoor maken wij een vrijblijvende offerte.

Ingang onderhoudscontact

Uw systeem dient eerst door ons bedrijf gecontroleerd en/of gerepareerd te  worden, voordat wij  een onderhoudscontract kunnen leveren. Nadat het onderhoudscontract ondertekent door ons terug ontvangen  en het voor u berekende bedrag voldaan is, treedt het  in werking.

Beëindiging onderhoudscontract

Ieder jaar wordt het onderhoudscontract stilzwijgend verlengd, tenzij één der partijen van het contract af wil zien. Indien u het contract voor het volgend jaar wilt annuleren, dient u dit tenminste drie maanden van tevoren schriftelijk  te doen, voordat de nieuwe periode aanvangt. Wij zullen ons, indien nodig ook aan deze opzegtermijn houden.

Het onderhoudscontract treedt  in werking, indien de kopie van het contract ondertekent teruggestuurd wordt en het te betalen bedrag door ons bedrijf ontvangen is.

 

 

Tekstvak:  Voorkom computerproblemen!
Onderhoud12

        *Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

 

   (C)opyright CAS-Computers, november 2017

Onderhoudscontracten